Euro Investment Concept
Doradztwo finansowe

Usługi Doradztwa Finansowego obejmują pomoc w przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży firmy oraz pozyskaniu kapitału. Doradztwo finansowe koncentruje się również na znalezieniu najlepszych sposobów optymalizacji struktury finansowej oraz zwiększenia zwrotu na zaangażowanym kapitale. WhiteBlack świadczy usługi dla Klientów poszukujących firm do nabycia, jak i Klientów poszukujących potencjalnych nabywców dla swojej firmy oraz sfinansowania transakcji. 

 

 

 

 

 

Euro Investment Concept
Wsparcie

Zakres usług świadczony w ramach Doradztwa Finansowego obejmuje wprowadzenie kompleksowego programu zmian opartego na wiedzy i doświadczeniu ekspertów WhiteBlack w temacie nowoczesnych metod zarządzania, usprawnienie systemów zarządzania, optymalizację zatrudnienia, poprawę marży operacyjnej, redukcję kosztów operacyjnych oraz kosztów stałych.