Euro Investment Concept
Doradztwo operacyjne

Usługi Doradztwa Operacyjnego obejmują wdrażanie programów efektywności operacyjnej, wypracowania nowego modelu operacyjnego, jak również realizację programu redukcji kosztów. WhiteBlack opracowuje oraz wdraża przygotowany model organizacyjny przedsiębiorstwa, który polega na przeprowadzeniu restrukturyzacji organizacyjnej firmy. Ocenie podlegają główne procesy biznesowe, analiza silnych oraz słabych stron organizacji, system HR oraz kompetencje zawodowe pracowników. Analiza efektywności zatrudnienia, względem struktury oraz poziomu umożliwia wypracowanie projektów zmian organizacyjnych, które mogą przełożyć się na osiągniecie założonych celów. 

 

 

 

Euro Investment Concept
Zakres usług

Zakres usług świadczony w ramach Doradztwa Operacyjnego obejmuje przygotowanie i wdrożenie efektywności operacyjnej. Zespół WhiteBlack analizuje operacje i procesy realizowane w przedsiębiorstwie z punktu widzenia jakości, kosztów realizacji oraz efektywności. We współpracy z Klientem WhiteBlack dba o uwzględnienie w analizie specyfiki przedsiębiorstwa oraz stawianych celów. W ramach usługi przygotowania i wdrożenia programu efektywności operacyjnej, analizie poddawane są procesy i operacje realizowane w przedsiębiorstwie z punktu widzenia jakości, kosztów realizacji oraz skuteczności. Przekłada
się to na dokonanie dogłębnej analizy umożliwiającej przygotowanie portfela inicjatyw usprawniających oraz wsparcie Klienta w procesie wdrażania programu usprawnień.