W WhiteBlack jesteśmy świadomi wartości, jaką stanowią ludzie, którzy są najważniejszym aktywem naszego sukcesu. Dużą wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji pracowników, czuwając nad rzetelnością i starannością jego przebiegu. Dbamy o możliwości dalszego rozwoju zawodowego i awansu. Potencjał naszych pracowników stanowi dla nas kapitał, którego wartość podnosimy poprzez systematyczną edukację i delegację uprawnień. Różnorodność zadań i projektów jak również ich złożoność, koncentrują się wokół aspektów rozwoju pracowników poprzez aktywne ich wspieranie w dążeniu do osobistego rozwoju i doskonalenia umiejętności.

min. 2 lata doświadczenia w obsłudze projektów na terenie Federacji Rosyjskiej, Ukrainy

min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów na terenie Federacji Rosyjskiej, Ukrainy

min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów

na region Północny Polski (2 lata doświadczenia na rynku kapitałowym)

na region Południowy Polski (2 lata doświadczenia na rynku kapitałowym)