Euro Investment Concept
Doradztwo strategiczne

Usługi Doradztwa Strategicznego skoncentrowane są na określeniu optymalnej drogi rozwoju spośród możliwych wariantów oraz scenariuszy rynkowych – nakierowane są na wzrost wartości firmy. Zespół WhiteBlack współpracuje z Klientami, wspomagając ich w procesie identyfikacji i wyboru najbardziej korzystnych dróg wzmocnienia biznesu. Jednym z elementów jest przygotowanie i wdrożenie efektywnej strategii rozwoju firmy.

WhiteBlack dzięki analizie rynku oraz zasobów firmy, formułuje i ocenia realne opcje strategiczne co przekłada się na stworzenie funkcjonalnych rozwiązań popartych rzetelnymi biznes planami. W trakcie analiz uwzględniany jest poziom oraz możliwa struktura finansowania. WhiteBlack nadzoruje proces wdrażania wyznaczonych procesów, jak również monitoruje efekty.

 
 
Euro Investment Concept
Zakres usług

Zakres usług świadczonych w ramach Doradztwa Strategicznego obejmuje szeroko pojęte wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności na rynku krajowym i europejskim, przeprowadzenie analizy trendów w wybranych segmentach rynku, konkurencji oraz ustalenie dla Klientów profili inwestorskich ich potencjalnych partnerów.