logo z obramówką 2
Doradztwo podatkowe

Usługi Doradztwa Podatkowego świadczone są przez spółkę z grupy kapitałowej WhiteBlack Accounting Sp.z o.o. Usługi Doradztwa Podatkowego obejmują działania skierowane do przedsiębiorców skoncentrowane na efektywnym zaplanowaniu działań biznesowych, chroniące istniejące aktywa i przejście przez nerwowe reakcje rynku na zmieniające się makro otoczenie. Oferowane doradztwo realizowane jest w kontekście globalnym tj. w różnych jurysdykcjach na świecie, wszędzie tam gdzie Klienci oczekują wsparcia WhiteBlack. Dzięki budowaniu długoletnich relacji z Klientami, zespół WhiteBlack zna ich potrzeby, sugerując korzystne rozwiązania w zmieniającym się otoczeniu podatkowym i prawnym. W czasach kryzysu gospodarczego WhiteBlack pomaga optymalizować koszty i przeczekać gorsze etapy w świecie biznesu. Zakres usług świadczony w ramach Doradztwa Podatkowego obejmuje wybór najkorzystniejszego czasu na rozpoczęcie działalności, formy opodatkowania kosztów świadczeń pracowniczych według obowiązującego prawa.

WhiteBlack Accounting świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa podatkowego, w tym w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i pozostałych podatków. Zespół WhiteBlack przygotowuje analizy podatkowe, współpracuje z wiodącymi na rynku polskim kancelariami doradztwa podatkowego. Doradcy podatkowi wraz z prawnikami specjalizującymi się w postępowaniach spornych zapewniają wsparcie w postępowaniach podatkowych przed polskimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach karno-skarbowych.

W ramach praktyki prawa bankowego i finansów WhiteBlack świadczy usługę doradztwa prawnego w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, nieruchomości oraz restrukturyzacji zadłużenia. Kancelaria zajmuje się również doradztwem w zakresie sekurytyzacji należności, zagadnień regulacyjnych prawa bankowego, obrotu wierzytelnościami. Zespół WhiteBlack świadczy obsługę prawną w bieżącej działalności banków i instytucji kredytowych. Kancelaria udziela wsparcia klientom w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru bankowego i finansowego.