team1
Zespół

Zespół WhiteBlack tworzą konsultanci wspierający swoją wiedzą firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) oraz alternatywnym rynku New Connect. Dzięki rozbudowanemu doświadczeniu są wsparciem dla firm chcących rozpocząć swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej. Zespół WhiteBlack wspiera swoich partnerów w obszarach pozyskiwania kapitału z New Connect, GPW, emisji obligacji korporacyjnych, finansowania bankowego oraz inżynierii finansowej opartej na rynkach Unii Europejskiej oraz rynkach Offshore.

Skuteczność

Doświadczenie i uznanie naszych doradców świadczy o sukcesie zrealizowanych projektów. Usługi oferowane przez WhiteBlack nastawione są na praktyczny rezultat i efekt końcowy. Cechuje nas skuteczność podejmowanych działań poparta osiągniętymi przez naszych Klientów wymiernymi rezultatami rynkowymi i finansowymi.

Profesjonalizm

Realizujemy projekty gwarantujące naszym Klientom osiąganie satysfakcjonujących sukcesów, popartych wymiernymi efektami. Podejmujemy się bardzo trudnych wyzwań i wspieramy naszych Klientów w dokonywaniu przełomowych zmian minimalizując przy tym koszty i ryzyko. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, umacniamy konkurencyjność oraz prestiż naszych Klientów.

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem doradców z wieloletnim doświadczeniem. Opracowujemy i wdrażamy oraz nadzorujemy programy strategiczne,  restrukturyzacji oraz usprawnień działalności operacyjnej, a także projekty w zakresie pozyskiwania kapitału dla firm polskich i zagranicznych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Partnerstwo

Uczestnicząc w pracach zespołów projektowych, pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich Klientów. Nie tylko tworzymy listy rekomendacji określając co należy zrobić, aby poprawić efektywność, ale przede wszystkim w ścisłej współpracy z Klientem wdrażamy niezbędne zmiany, rozwiązujemy problemy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych działań.

Kreowanie wartości

Nasze działania wspierają budowanie wartości przedsiębiorstwa Klienta. Do dyspozycji Klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat, doświadczenie i wiedzę, ale także osobiste kontakty oraz wspieramy przy pozyskaniu niezbędnego do dalszego rozwoju kapitału.